پیامک عربی با ترجمه فارسی سری 3

 عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک. ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد. انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم اموت ابحصره وقهر لو انت تنسانی راضی اعیش ابسجن بس انت سجّانی ترجمه: با حسرت وغصه میمیرم اگه تو منو فراموش کنی به زندگی توی زندان راضیم به شرطی که تو زندانبانم باشی لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم. ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم حسبالک انه انساک لو طال الفراگ؟ بالعکس کلما طال آنه اکثر اشتاگ ترجمه: فکر کردی من فراموشت میکنم اگه دوریت طولانی بشه؟ برعکس ر چقدر بیشتر طول بکشه من مشتاق تر میشم القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه اتغیب عادی وانت اغیابک عذاب… ترجمه: دل تو رو صدا میزنه و روح بعد از تو تبدیل به سراب شده اگه همه نباشن عادیه ولی نبود تو عذابه… تقدیم به مادرازدست رفته ام : عامود بیتی طاح بل گاع / و سار بیه مو اشویه اتطشرنه بعدک من یلمنه / وکل واحدنا سار بالنویه ترجمه: ستون خونه ام زمین افتاد / وبلایی که سرم اومد کم نیست (خانواده یمان)ازهم متلاشی شد دیگه کی مارودورهم جمع کنه / هرکدوممان به یه جارفت امام على علیه‏ السلام : اِستَعمِلِ العَدلَ وَاحذَرِ العَسفَ وَالحَیفَ فَاِنَّ العَسفَ یَعودُ بِالجَلاءِ وَالحَیفَ یَدعوا اِلَى السَّیفِ؛ ترجمه: عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگرى بپرهیز زیرا زورگویى مردم را به ترک از وطن وامى‏دارد، و ستم آنان را به قیام مسلّحانه مى‏کشاند. کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگ/خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظه،نه هر روز مشتاق چشمانت میشوم/میترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد. طلبت من القلم یرسمک ،رد بکل الخجل:آسف ما اقدر اخدمک!!! سألته أیه السبب؟ قال انا اعرف ارسم قمر وزهر وارسم غیمة مطرلاکن ما اعرف ارسم ملک علی هیئة بشر ترجمه: از قلم خواستم تو رو بکشه با خجالت جواب داد:متأسفم نمیتونم این کارو بکنم!!! ازش پرسیدم چرا؟گفت: من بلدم ماه و شکوفه بکشم وبلدم ابر بارونی بکشم ولی بلد نیستم فرشته ای با ظاهر آدم بکشم. من عاشق این ترکیبیام! عزیزم “یا من اعیونی برایت” “اموعن موع من اسمع” صدایت “اذا تقسم قسم للموت ویاک” “اضل للموت” هم مخلص برایت ترجمه: عزیزم ای که چشمام برایت ذوب میشم وقتی صدات رو میشنوم اگه بخوای قسم بخورم که تا مرگ با تو باشم تا زمان مرگ هم مخلص تو میمونم. لیش الفرح لحظات و الهم لیالی هوّ الفرح ممنوع،لو سعره غالی ترجمه: چرا خوشی چند لحظست وغسه چندین شب خوشی یا ممنوعه یا خیلی قیمتش بالاس مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک الامر امر الروح هیه التریدک ترجمه: دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو کار، کار دله اونه که تو رو میخواد لا تضن انت منسی/انت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظ/مثل آیه الکرسی ترجمه: فکر نکن فراموش شدی/تو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظی/مثل ایه الکرسی               منبع:funnyforum.ir